1. Çakra Kök Çakrası ve Doğal Taşları

Çakralar ve Doğal Taşları

1.Çakra Kök Çakra

Kök çakramız cinsel organla anüs arasında yer alır, bu çakramızın rengi kırmızıdır.

Dünyevi olanı simgeler. İlk çakra olduğu için bir – sekiz yaşlarımız arasında gelişir ve kendi başına ayakta kalabilmeyi temsil eder.

Kök çakra fiziksel dünyayı ve dünyevi ihtiyaçlarla bağlantılıdır. Bu yüzden toprakla ve köklenmeyle yakından ilgisi vardır.

Kök çakramız yaşamımıza devam ettirebilmemiz için gerekli enerjiyi bedenimize aktarır.

Kök çakramızda blokaj olması durumunda

Korku, güvensizlik, tedirginlik yaşarız.

Bu çakramız iskelet yapısı,omurga ve kemiklerle bağlantılıdır. Yetersiz çalışması kas kemik ve iskelet sisteminde ağrılara ve bu organlarda aktivite kaybına sebep olur.

Kök çakramız hayatta kalma iç güdümüzün kaynağı olan savaşma ya da kaçma dürtülerimiz ile de ilgilidir. Kök çakramız varoluşumuzun temelini oluşturur.

Varlığımızı yerküreye bağlar. Fiziksel faaliyetlerimiz kök çakranın nasıl çalıştığına bağlıdır.

Yorgun ve isteksiz olmamız bu çakramızın yetersiz çalışmasından kaynaklanır.

Kök çakramız sağlığımızı ve canlılığımızı kazanmamızı sağlayan merkezimizdir.

Kök çakramızın pozitif şifa ile çalışmasını desteklediğimizde geçmiş hastalıklarımızı, üzüntülerimizi kaygı ve kayıplarımızı şifalandırırız. Pozitif, yapıcı ve dinamik oluruz.

Kök çakramızın düzensiz çalışması durumunda

Fiziksel seviyede sırt ve bacak ağrılarına, kontrolsüz kilo problemlerine, anemiye ve kemik erimesine sebep olur. Kök çakramızın dengelenmesi için protein tüketimine özen göstermeliyiz.Kök çakra doğal taşları: Yakut, Kedi gözü, Kırmızı Mercan, Hematit, Akik  ve Kantaşı