7. Çakra Taç Çakra ve Doğal Taşları

7. Çakra Taç Çakra, Tepe Çakrası

Taç çakramız başımızın tepesinde ortada bulunur, Rengi parlak beyaz, koyu mor ya da altın sarısıdır. Taç çakramız her zaman dengede ve yeterli çalışır.

Yaşam enerjimizi sağlayan bağlantı noktamız tepe çakramızdır.

Her birimizin taç çakramızdan gümüşi iplerle yaratıcıya, ilahi kaynağa bağlı olduğumuz inanılır.

Taç çakramız benliğimizin, bedenimizin çok ötesindedir. Evrendeki her şeyle bir ve bütün olduğumuzu ve hepimizin birbirimize bağlı olduğumuzu simgeler.

Hindu geleneğinde kendi içinde sonsuza doğru sürekli açan bir lotus olarak resmedilir.

Tepe çakramız  ruhsal merkezimizdir.

Aydınlanmaya,

Kozmik bilince ulaşmaya,  

Erdemlere sahip olmaya olanak sağlar

Bedenimizde etkilediği yerler beynimiz, beyin zarımız, cildimiz ve epifiz bezidir.

Çakranın uyumlu olduğu durumlarda;

 • bireysel egomuzu bırakır ve evrensel egoyu kabullenerek her şeyle birlik olma duygusunu deneyimleriz.
 • Bolluk bereket ve sonsuz mutluluğun şefkatli bilinciyde yaşarız.
 • Kendimizi ruhsallığa açarak bilinç altımıza tam hakimiyet kurabiliriz.
 •  Hayattaki mucizeleri deneyimleriz.

Çakranın uyumsuz olduğu durumlarda;

 •  Paranoyaya yakın ölüm korkusuna sahip olabiliriz,
 • Sezgiselliği inkar ederiz ve sezgilerimizden kaçmaya eğilim gösteririz,
 • Akıl ve mantıkla evrendeki her şeyi açıklamaya çalışarak psikolojiden uzaklaşabiliriz,
 • Egoistik bir kişiliğe sahip olabiliriz,
 • Zihnimizi kurcalayan sorular içinde kayboluruz ve hiç birine cevap bulamayız,
 • Manik depresif bir ruh halinde olabilir, cinselliğini ifade etmede sapkın davranışlar sergileyebiliriz,

Çakranın yetersiz olduğu durumlarda;

 • Dış etkenler tarafından engellenme korkusu yaşarız,
 • Memnuniyetsizlik,  panik ve tükenmişlik duygusu, ait olamama hissi, depresyon hissedebiliriz ve migren hastası olabiliriz .

Dünyanın sezgisellikte yükselmiş tüm uygarlıklarının (bkz.Tibet, Peru vs.) dağlık bölgeler yerleşmiş olmasından da yola çıkarak taç çakrasının etkilediği kişiler giderek toplumdan soyutlanır, yüksek ve ücra köşlere gitme isteği duyarlar diyebiliriz .

Taç çakrasının doğal taşları hangileridir ?


Kuvars, elmas, opal, ametist.